PROSJEKT:Landskapsplaner og detaljer for uteanlegget.
PROGRAM:Profilpunkt langs turistveg.
OPPDRAG:Prekvalifisert.
OPPDRAGSGIVER:Statens vegvesen Region Nord.
REFERANSE:Prosjektleder Hjalmar Steinnes.
AREAL:8000 m2
BUDSJETT:3,0 mill kr.
TIDSPERIODE:2004-2006.
STATUS:Ferdigstilles våren 2007.

[Prosjekt Info]

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS