Mange av våre prosjekter er skolegårder, barnehager og friluftsområder for større boligområder. I det siste har vi også arbeidet mye med boligprosjekter med relativt høy tetthet, hvor det kreves ekstra omtanke for utearealene.

Vi arbeider med utviklingsprosjekter; kombinerte anlegg for idrett og rekreasjon og utvikling for turisme.

Vi arbeider med både nyanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

  

© 2007 AURORA LANDSKAP AS