PROSJEKT:Landskapsplaner og detaljer for uteanlegget.
PROGRAM:Felles uteområder, lekeplasser, gangveger.
OPPDRAG:Prosjektkontrakt.
OPPDRAGSGIVER:Nor-Bygg AS.
REFERANSE:Prosjektleder Geir-Inge Sivertsen.
AREAL:5000 m2
BUDSJETT:2,0 mill kr.
TIDSPERIODE:2005-2008.
STATUS:Ferdigstilles 2008.

[Prosjekt Info]

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS