PROSJEKT:Utforming av gravminne til navnet minnelund på Domkirkegården og Vår frue kirkegård.
PROGRAM:Gravminne.
OPPDRAG:Åpen konkurranse.
OPPDRAGSGIVER:Trondheim kommune / Den norske kirke.
REFERANSE:Jurysekretær Johan Fredrik Urnes (TSSK).
AREAL:200 m2
BUDSJETT:100 000 kr.
TIDSPERIODE:2005.
STATUS:Deltaker i konkurranse.

[Prosjekt Info]

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS