PROSJEKT:Landskapsplan, skisser og beskrivelse.
PROGRAM:Hovedplass, pedagogisk tilrettelegging av uteområder, parkering.
OPPDRAG:Deltaker i konkurranse
OPPDRAGSGIVER:Statsbygg.
REFERANSE:Maria Trenum, Statsbygg.
AREAL:10 000 m2
BUDSJETT:6,0 mill kr.
TIDSPERIODE:2004.
STATUS:Deltaker i prekvalifisert konkurranse.

[Prosjekt Info]

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS