PROSJEKT: Landskapsplaner og detaljer for uteanlegget.
PROGRAM: Torg, park og gågate.
OPPDRAG: Prekvalifisert.
REFERANSE: Prosjektleder Heidi Bjørn.
AREAL: 11 000 m2
BUDSJETT: 20 mill kr.
TIDSPERIODE: 1996-2003.
STATUS: Ferdigstilt 2003.

[Prosjekt Info]

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS