PROSJEKT: Visualisering av belysning av gågate.
PROGRAM: Gågate og bygningsfasader.
OPPDRAG: Egen regi.
OPPDRAGSGIVER: Egen regi.
REFERANSE: -
AREAL: 4000 m2
BUDSJETT: -
TIDSPERIODE: våren 2006
STATUS: uavklart

[Prosjekt Info]

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS