PROSJEKT: Landskapsplaner og idéskisser.
PROGRAM: Offentlig bydelstorg og park.
OPPDRAG: Prosjektkontrakt.
OPPDRAGSGIVER: Alta kommune.
REFERANSE: Prosjektleder Reidar Olsen.
AREAL: 4500 m2
BUDSJETT: 4,6 mill kr.
TIDSPERIODE: 2003-2005.
STATUS: Avklaring finansiering.

[Prosjekt Info]

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

AURORA LANDSKAP AS – Alta.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS