Vi tar utgangspunkt i stedets egenart (genius loci). Vi arbeider ut fra en helhetlig fornemmelse av stedet, og forsøker gjennom arbeidet vårt å gi stedet en egen identitet.

Sanselighet; vi har arbeidet med flere pedagogiske uteanlegg for skoler og barnehager og sansehager for sykehjem. Her er tilgjengelighet for alle og sanseopplevelser sentralt. Dette gir oss inspirasjon som vi også tar med oss videre til andre prosjekter. Universell utforming gir flere og sterkere sanseopplevelser for alle. Vi ønsker å vise omsorg for detaljene og materialene slik at resultatet blir menneskelige og sanselige omgivelser.

Prosessen; vi benytter en arbeidsform hvor prosessen er viktig for resultatet, og hvor vi ber oppdragsgivere engasjere seg aktivt og bidra med sine ønsker for prosjektet.

Teamarbeid; Hos oss organiseres prosjektene slik at 2-3 personer jobber i team med en hovedansvarlig. Vi inngår også i team med oppdragsgiver og andre konsulenter.

© 2007 AURORA LANDSKAP AS