AURORA LANDSKAP AS er et frittstående firma. Vi har kontakt med et utvalg landskapsarkitektkontorer med kompetanse innen aktuelle fagfelt etter en vurdering av prosjektets karakter.

Firmaet har avtaler og kontakter slik at bemanningen kan styrkes ved større prosjekter, innenfor landskapsarkitektfaglige og tilgrensende fagdisipliner.

Vi har et godt samarbeid med flere arkitektkontorer og rådgivende ingeniører innen 3D-visualisering, VA-teknikk og elektroteknisk prosjektering. Firmaet deltar dessuten i prosjektteam opprettet av oppdragsgiver.

Samordning og tverrfaglig vinkling til oppdragene med kontroll over ressurser, tid og kvalitet er vår målsetting.

  

© 2007 AURORA LANDSKAP AS