Anita Veiseth
landskapsarkitekt MNLA Universitetet for miljø og biovitenskap 1991

Annbjørg Svendal
arkitekt Bergen Arkitekt Skole 2005

Stefan Döhler
arkitekt Universitet Stuttgart 2004

  

© 2007 AURORA LANDSKAP AS